Generalforsamling 2018

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholder generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl. 20 på Odense Congress Center, lokale 7-8.

04.04.2018

Dagsorden 

1. Valg af mødeleder 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017. Du kan hente det reviderede regnskab fra revisor Beierholm her samt regnskabet godkendt af bestyrelsen her

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag 

7. Valg  af / til bestyrelsen, samt valg af suppleanter 

8. Nedsættelse af udvalg 

9. Valg af revisor 

10. Evt.


På generalforsamlingen skal vælges fire medlemmer til bestyrelsen, to suppleanter til bestyrelsen og nedsættes tre udvalg. Vi ved allerede nu, at der er brug for nye kræfter i både bestyrelse og udvalg. Hvis du har lyst til at høre mere om arbejdet, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.Vores kontaktoplysninger kan findes her