Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi består af 8 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, samt to suppleanter der vælges for et år. Bestyrelsen holder møder 4-6 gange årligt. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder kan ses herunder

 

Hanne Christensen
Formand  
E-mail: hanne.chr@live.dk

 

 

Helle Mätzke Rasmussen 
Næstformand 
E-mail: helle.maetzke.rasmussen@gmail.com

 

Lene Meldgaard

 

Lene Meldgaard Christensen
Kasserer
E-mail: buen9@mail.dk

 

Derek Curtis 
Ansvarlig for efter- og videreuddannelse, Faglig tovholder for Nationale Kliniske Retningslinjer ved DSF 
E-mail: decu@phmetropol.dk

 

Tina Borg Bruun 
Ansvarshavende redaktør, Praksisnetværk 
E-mail: tinaborgbruun@gmail.com 

 

Winnie Rasmusson 
Kontakt til arbejdsgruppen for faglige aktiviteter, IOTP ansvarlig 
E-mail: boernefysioterapeut@gmail.com

 

 

Helle Kongsbak 
Hjemmeside / Facebook (Web-redaktion) 
E-mail: helle.kongsbak@live.dk

 

Charlotte Korshøj
Medlemsregistrering
E-mail: ck@fysser.dk

 

Beate Hovmand Hansen
Suppleant
E-mail: beatehh@live.dk

Lisbeth Hansen
Suppleant
E-mail: lisbethhansen85@gmail.com

 

Du kan hente vedtægterne for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi her