Diverse

Lederforum for kommunale ledere af børneterapi i Region Syd

Nyt lederforum er etableret for kommunale ledere af børneterapi i Region Syd.

Formål med lederforum:

  • Udveksle erfaring og lave sparring i fht. fx Lovgivning, serviceniveau, bekendtgørelser og vejledninger
  • Fokus på ledelsesteori og værktøjer til daglig ledelsespraksis (situationsbestemt ledelse, narrative metoder, forandringsledelse, værdibaseret ledelse m.m.).
  • Sparring og håndtering af ledelsesmæssige udfordringer.

Næste møde finder sted d. 10. august kl. 11-14, i Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Tilmelding senest d. 6. august  til Malene Munch Fabricius, Funktionsleder af børneterapien, Ergo- og fysioterapi til børn og unge i specialområdet i Odense, på mafa@odense.dk

 

Alle til Idræt

Handicapidrættens Videnscenters helt nye undervisningsmateriale Alle til idræt er netop udkommet.

Alle til idræt er en ny undervisningsvejledning, der giver svar på, hvordan man kan tilrettelægge inkluderende undervisning i faget idræt i folkeskolen.

Alle til idræt er en hjælp til idrætslærere og pædagogisk personale, som ønsker mere viden om, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i idrætsundervisningen.

Materialet indeholder eksempler på aktiviteter til et helt skoleår fra 1. – 9. klasse med tilpasninger til elever i forskellige typer af vanskeligheder.

Alle til idræt tager afsæt i Folkeskolens Formålsparagraf, Fælles Mål for idræt og fagformålet og præsenterer, hvordan man kan skabe inkluderende undervisning fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af aktiviteterne.

Alle til idræt giver samtidig teoretisk baggrundsviden, som kan inspirere til at udfolde den inkluderende tænkning, så den kan bidrage positivt til skolens kultur.

Du kan bestille bogen her

 

Nye krav til test af børn med CP
Fysioterapeuter, der behandler børn med cerebral parese, skal fra 2017 teste med Gross Motor Function Measure og indberette resultatet til CPOP-databasen

Se mere på Danske Fysioterapeuters Hjemmeside

 

Træning og rehabilitering af børn og unge med svære funktionsnedsættelser
"Det er et paradoks, at vi kan samle nogle af de mest erfarne kræfter inden for træning og rehabilitering af børn med svære funktionsnedsættelser og være helt enige om, at vi snakker ud fra et underskud af viden. Men det står efter "Hvad ved vi - hvad gør vi?"-konferencen klart, at vi ikke ved nok"

Jette Jul Bruun
Enhedschef
Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
Sundhedsstyrelsen

MarseliborgCentret og Sundhedsstyrelsen afholdte d. 3/12 2013 en konference med titlen "Hvad tror - hvad ved vi - og hvad vil vi gøre ved det?"
Oplæggene fra dagen er samlet i en konferenceavis, som du kan downloade her