Årskonference 2023

DSPF inviterer børnefysioterapeuter i DK til årskonference i Odense d. 12. oktober 2023

Sted: Odense
Dato: 12. oktober 2023
Tilmeldingsfrist: 13. september 2023

Årskonference torsdag den 12. oktober 2023

Program
8.30 Ankomst / registrering / let morgenmad
8.55 Velkommen v. AFA
9.00 Oplæg om barnets tilknytning v. Rie Von Wowern, psykolog
Det spæde barn fødes ind i relationen til dets omsorgsgiver. Kvaliteten af tilknytningen mellem det lille barn og omsorgsgiver vil have afgørende betydning for barnets udvikling og for hvordan barnet følelsesmæssigt vil interagere med dets omverden.
Oplægget vil bl.a. introducere begreberne arbejdsmodeller, tilknytningsmønstre og mentaliseringsevne for der igennem at give indblik i hvad der er relevant at have for øje når vi som fagprofessionelle arbejder med det lille barn og dets forældre.
11.00 Pause
11.10 Drøftelser ved bordene/opsummering
12.00 Frokost
13.00 Oplæg om opbygning af relation i det terapeutiske arbejde v. Hannah Harboe, fysioterapeut
Hannah vil gennem leg og samspil vise vej til hvorledes vi som terapeuter kan støtte og styrke relationsdannelse mellem barn og omsorgsgivere, samt gennem relation og coregulering påvirke barnets evne til følelsesmæssig regulering
14.00 Pause med kaffe og kage
14.30 Oplæg ved Hannah Harboe fortsat
15.45 Opsamling
16.00 Lodtrækning og tak for i dag!


Praktiske oplysninger
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense

Spørgsmål - kontakt Marianne Schack på DSPF@fysio.dk