Behandling til børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske vanskeligheder

Kursus for fysioterapeuter, der ønsker viden om resurseorienteret kropsundersøgelse og behandling samt sansemotorisk undersøgelse og træning af børn

Sted: Fysioterapeutskolen i Haderslev, UC SYDDANMARK, HADERSLEV, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev
Dato: 20. august 2018
Tidspunkt: 20. - 22. august
Pris: 4.800,- for 3 dage, eksternat
Tilmeldingsfrist: 10. juli 2018

OBS OBS OBS
  Da vi har få ledige pladser på kurset forlænges tidsfristen til den 10.
juli 2018. Vi vil gøre opmærksom på, at vi inddrager de neuroaffektive
kompasser i vores arbejde 

 

Vores arbejdsmetode giver mening til alle børn, unge og voksne med psykiske, psykiatriske og sociale vanskeligheder. Vi oplever især den giver mening, når man arbejder med mennesker, som ikke har (mange) ord for følelser. Børn har sjældent ord for følelser og finder det ofte vanskeligt at udtrykke de svære reaktioner med sproget. Børn, som har vanskelige opvækstvilkår, er født for tidligt, er opvokset i familier med sygdom og dødsfald eller måske er anbragt udenfor hjemmet har ofte særligt svært ved det med ord. Derfor giver det særligt god mening, at arbejde kropsligt med børn.

I terapien arbejder vi kropsligt med de psykiske ubalancer. Derfor vil kurset give både teoretisk og praktisk viden om sammenhængen mellem krop og psyke. Vi tænker alle mennesker som relationelle skabninger, som er helt afhængige af det samspil, der er mellem os. Den måde, vi spejles på, har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv og hvordan vi er sammen med andre. Hvis tilknytningen mellem mor og barn ikke har været tryg, skabes nogle uhensigtsmæssige spor i det autonome nervesystem, som automatisk bestemmer, hvordan barnet reagerer på påvirkninger i livet. I terapien lægges nye spor! Det er en proces, som tager tid og kræver mange gentagelser, men det giver gode resultater.

Vi er uddannet efter norsk psykomotorisk metode, hvor vi bl.a. tænker, at har man brug for at kontrollere sine følelser, sætter det spor i vejrtrækning og i muskulatur - enten som øget stivhed eller som slaphed. På kurset redegør vi for teorien bag, underviser i undersøgelsesmetode og behandling, som kursisterne øver. Vi vil gerne tage udgangspunkt i deltagernes cases.

Der suppleres med sanseintegrationsbehandling, idet mange af de børn, vi ser, har store sansemotoriske vanskeligheder, som bør trænes, for at give optimale vilkår for barnet og for at kropsterapien virker og ikke blokeres af andre vanskeligheder.

Undervisere:
Fysioterapeut Kit Nygaard Bak www.kitbak.dk
Fysioterapeut Mette Degn Larsen www.djursfys.dk

Tilmelding: senest 10/7

Du kan hente invitationen her