Behandling til børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske vanskeligheder

Kursus for fysioterapeuter, der ønsker viden om resurseorienteret kropsundersøgelse og behandling samt sansemotorisk undersøgelse og træning af børn

Sted: Fysioterapeutskolen i Esbjerg, UC SYD, ESBJERG, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Lokale 4165 og 4167
Dato: 23. august - 26. august 2022
Pris: 5950 kr. For de studerende er prisen reduceret til 3950 kr.
Tilmeldingsfrist: 30. juni 2022

Kursus for fysioterapeuter, der ønsker viden om resurseorienteret kropsundersøgelse og behandling samt sansemotorisk undersøgelse og træning af børn.

I terapien arbejder vi kropsligt med de psykiske ubalancer. Derfor vil kurset give både teoretisk og praktisk viden om sammenhængen mellem krop og psyke. Vi tænker alle mennesker som relationelle skabninger, som er helt afhængige af det samspil, der er mellem os. Den måde, vi spejles på, har stor betydning for, hvordan vi ser på os selv og hvordan vi er sammen med andre. Hvis tilknytningen mellem mor og barn ikke har været tryg, skabes nogle uhensigtsmæssige spor i det autonome nervesystem, som automatisk bestemmer, hvordan barnet reagerer på påvirkninger i livet. I terapien lægges nye spor! Det er en proces, som tager tid og kræver mange gentagelser, men det giver gode resultater.

Vi er uddannet efter norsk psykomotorisk metode, hvor vi bl.a. tænker, at har man brug for at kontrollere sine følelser, sætter det spor i vejrtrækning og i muskulatur – enten som øget stivhed eller som slaphed. På kurset redegør vi for teorien bag, underviser i undersøgelsesmetode og behandling, som kursisterne øver. Vi vil gerne tage udgangspunkt i deltagernes egne eksempler. Vi inddrager de neuroaffektive kompasser, som Susan Hart og Marianne Bentzen har udarbejdet.

Der suppleres med sanseintegrationsbehandling, idet mange af de børn, vi ser, har store sansemotoriske vanskeligheder, som bør trænes, for at give optimale vilkår for barnet og for at kropsterapien virker og ikke blokeres af andre vanskeligheder.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne eksempler, da det er vores erfaring, at vore kursister oplever det som god læring.

Forudsætninger:
Autoriseret fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende på 7. semester med interesse for at arbejde med børn.

Tid:

  • tirsdag d. 23. august 2022 kl. 9.30- 15.00,
  • onsdag d. 24. august 2022 kl. 9.00-15.00 
  • torsdag d. 25. august 2022 kl. 9.00-15.00 og
  • fredag d. 26. august 2022 kl. 9.00-14.30

I alt 23 timers kursus – teori og praktik

Sted:
Fysioterapeutskolen i Esbjerg, UC SYD, ESBJERG, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Lokale 4165 og 4167.

Pris: 5950 kr. For de studerende er prisen reduceret til 3950 kr.
Kurset er eksternat. Inkluderet i prisen er snack og frugt for- og eftermiddage.

Tilmelding og betaling:
Senest d. 30. juni 2022 til Mette Degn Larsen ved indsættelse af kursusafgift på: Reg. 7300 Kontonr. 1121851 – Angiv navn samt ”Børnekursus.” Såfremt der ønskes elektronisk fakturering – angiv da EAN nr. samt institutionens adresse og kontaktperson (att.) på mail. Tilmelding er først gældende ved betaling. Max 20 deltagere, der optages efter først til mølle princippet.

Desuden sendes mail til Mette Degn Larsen – mette@djursfys.dk med flg. oplysninger:
• Børnekursus 2022
• Navn
• Telefonnr.
• Mailadresse
• Arbejdsplads adresse + evt. telefonnr.
• Betalingsform:
– jeg har overført til ovenst. kontonr.
– arbejdsgiver betaler – oplys arbejdsplads + EAN nr. + adr. + att.
– ved betaling til EAN nr. oplys personreference

Tilmeldingen er bindende. Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset, hvis der ikke er tilmeldinger nok.

Undervisere:
Fysioterapeut Kit Nygaard Bak www.kitbak.dk og fysioterapeut
Mette Degn Larsen www.djursfys.dk