Børn og unge i sundhedsvæsenet

Er du ergo- eller fysioterapeut på børneområdet? Vil du udvikle din praksis gennem et diplommodul i det børneterapeutiske arbejde?

Sted: University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, Odense
Dato: 20. august 2018
Pris: 11.500 kr
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2018

Skræddersyet videreuddannelse

Diplommodulet Børn og unge i sundhedsvæsenet – i et børneterapeutisk perspektiv er et særligt tilrettelagt forløb på 10 ECTS for erfarne ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn indenfor special- og almenområdet.

Ny inspiration til hverdagen

Terapeuter på børneområdet bliver konstant konfronteret med ny viden og alternative behandlingsmuligheder på nettet, fra kolleger og fra ivrige forældre, som vil sikre deres børn den bedst mulige behandling.

Som fagperson er det derfor vigtigt, at man føler sig rustet til at forholde sig kritisk til den viden, som er tilgængelig, og kan argumentere for sine faglige valg over for forældre og sam-arbejdspartnere.

Terapeuter skal i stigende omfang kunne beskrive, hvad de gør og hvorfor, og derfor er det nødvendigt med øget fokus på evidens og dokumentation.


Du kan hente flyer med nærmere beskrivelse af modulet her