Diplommodul: Udviklings- og forskningsorienteret praksis - pædiatrisk fysioterapi

Professionshøjskolen Absalon udbyder diplommodulet som er udviklet i et samarbejde mellem Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi. Modulet er tilrettelagt og fungerer som basismodul i pædiatrisk fysioterapi

Sted: Campus Roskilde
Dato: 29. september 2020
Pris: 15.000,- kr
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsorienteret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

Modulet, som udløser 10 ECTS point, består både af fremmøde og e-læring.

Fagligt indhold

 • Udviklingsprojekter og professionspraksis
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser
 • Arbejdsprocessen i udviklingsprojekter
 • Metoder i udviklingsprojekter
 • Søgeord og litteratursøgning
 • Videnskabsteori/evidensbasering
 • Klinisk ræsonnering: Udredning, målsætning, intervention og evaluering
 • Organisatoriske og politiske rammer – herunder juridiske og etiske rammer i udviklingsarbejde
 • Familiecentreret praksis
 • Motorisk udvikling og kontrol
 • Udviklingspsykologi og pædagogik
 • Udredning og undersøgelse
 • Test og måleredskaber
 • Evaluering, formidling og implementering i relation til udviklingsarbejde

 

Du kan finde meget mere info på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside