Evidence-based rehabilitation strategies in cerebral palsy - from infants to adolescents

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholder tema-dag om evidensbaserede indsatser til børn og unge med Cerebral Parese. På dagen deltagere udenlandske og danske forskere med præsentationer af projekter, der har undersøgt effekten af forskellige interventioner

Sted: Odense Congress Center
Dato: 11. april 2018
Pris: 900 kr. for medlemmer af DSPF, 1.300 kr for andre
Tilmeldingsfrist: 5. april 2018
Tilmelding

Tilmelding: Senest 5.4.2018 på https://da.surveymonkey.com/r/9GW87WXSpørgsmål - kontakt Helle Mätzke Rasmussen, helle@maetzke.com / 20180919

I præsentationerne vil forskerne præsentere deres resultater og give deres bud på, hvordan kliniske studier kan anvendes i beslutninger om interventioner til børn og unge CP. Desuden vil der blive givet eksempler på hvordan patienternes præferencer og værdier kan inddrages i beslutningerne.

Præsentationer
-Diane Damiano: Meaningfulness of mean group results for determining the optimal motor rehabilitation program for an individual child with cerebral palsy

-Derek Curtis: The functional effect of segmental trunk and head control training in moderate-to-severe cerebral palsy: A randomized controlled trial

- Helle Mätzke Rasmussen: The use of instrumented gait analysis for individually
tailored interdisciplinary interventions in children with cerebral palsy – a randomized controlled trial

- Annika Lundkvist Josenby: Motor function after selective dorsal rhizotomy: A 10-year practice-based follow-up study

- Eva Nordmark: How can we incorporate patient preferences and values into our rehabilitation strategies - Examples from The Swedish Cerebral palsy Follow-Up Program

- Diane Damiano: A research update on novel activity-based strategies for facilitating and enhancing mobility in CP


Du kan downloade program og info her