Årsmøde og Generalforsamling 2023

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholder generalforsamling i forbindelse med selskabets årsmøde d. 20. april 2023

Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart
Dato: 20. april 2023
Tidspunkt: 09.00-15.30
Pris: 350 kr. (Ikke medlemmer 750 kr.)

Dagen består af spændende oplæg om de nye subspecialer samt efterfølgende generalforsamling.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest tre uger før. Endelig dagsorden vil ifølge vedtægterne fremgå af selskabets hjemmeside senest en uge før.

Program

9.00 Ankomst / registrering

9.30 Velkommen

9.45 Netværkskonsulenter

”What’s in it for me?” Hvorfor er det en god ide at engagere sig i netværk indenfor det pædiatriske speciale? v. Ida Jacobsen, Netværkskonsulent, Danske Fysioterapeuter

10.15 Subspeciale præsentationer
Raske børn og risikobørn (forebyggelse, sundhedsfremme)
Muskuloskeletale sygdomme og skader

11.00 Pause

11.30 Subspeciale præsentationer (fortsat)
Neurologiske sygdomme og skader/traumer
Psykiatriske lidelser

12.15 Round table i hvert subspeciale

12.45 Frokost

13.30 Generalforsamling

15.30 Tak for i dag!

 

Praktiske oplysninger

Tid:  20. april 2023

Årsmøde kl. 9:00-12:45

Generalforsamling Kl.13:30-15:30          

Pris: 350 kr. (Ikke medlemmer 750 kr.)

Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart

Tilmelding:  Senest den 28.3.2022 via nemtilmeld: https://dspf.nemtilmeld.dk/7/

 

Bemærk! Der er kun 100 pladser til årsmødet som fordeles efter ”Først-til-mølle-princippet”.

Generalforsamlingen er åben for ALLE medlemmer.

Tilmeldinger inden 15.12.2022 faktureres inden årsskiftet.

 

Spørgsmål - kontakt Marianne Schack på DSPF@fysio.dk