Generalforsamling 2024

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi indkalder til generalforsamling 2024

Sted: Konferencecenter Severin, Middelfart
Dato: 21. marts 2024
Tidspunkt: Kl. 14:00
Pris: Alle medlemmer er velkommen

Generalforsamling 2024


Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholder ordinær generalforsamling d. 21. marts 2024 i forbindelse med årsmøde.

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af reviderede regnskab for 2023
5. Fastsættelse af kontingent for 2024
6. Indkomne forslag
    Forslag om vedtægtsændring punkt 7 Stk. 3 Bestyrelsen
7. Valg af/til bestyrelse
8. Nedsættelse af udvalg
9. Valg af revisor
10 evt.

Praktiske oplysninger
Tid: 21. marts 2024 kl. 14:00 Alle medlemmer af DSPF er velkomne- Der serveres kaffe og kage
Sted: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Mere information: boernefysioterapi.dk