Jubilæumskonference 2020 er desværre aflyst

Bestyrelsen for DSPF besluttet at aflyse Jubilæumskonferencen på baggrund af Corona situationen. Vi har overvejet mulighederne for at afholde en Corona ”sikker” konference med begrænset antal deltagere, afstand, enkeltværelser og inddeling i mindre grupper, men det ville desværre betyde at konferencen ikke ville give deltagerne mulighed for at få dén konference, som vi havde forestillet os – nemlig en konference med mulighed for faglig sparring og oplevelser på tværs med en masse andre kollegaer. Da usikkerheden om udviklingen i de næste måneder er for stor – og vi allerede én gang har udskudt konferencen, fandt vi at den bedste beslutning var helt at aflyse. Årets generalforsamling i DSPF, som var planlagt til torsdag den 15.4.2021 vil i stedet blive afholdt digitalt tirsdag den 4.5.2021.

Sted: Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000Kolding
Dato: 15. april 2021

Det er besluttet at udskyde arrangementet til torsdag d. 15. april 2021 kl. 9:30 til fredag d. 16. april kl. 14:30 på Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Det overordnede mål med konferencen er at give mulighed for gensyn med vores fælles fortid, fokus på vores nutid samt mulighed for at dele drømme og håb for fremtiden. Med andre ord en konference, hvor vi sætter fokus på vores faglige selskab som ramme for fysioterapeuter, der tilbyder specialiseret og evidensbaseret fysioterapi til børn og unge.

Dagene kommer til at bestå af fælles oplæg og parallelle sessioner. Du kan her downloade program og foreløbig beskrivelse af sessioner  (3/12-20)

 

Pris for deltagelse:

Deltagelse torsdag og fredag med overnatning i delt dobbeltværelse 2000 kr.

Deltagelse torsdag og fredag uden overnatning inkl. aftensmad 1600 kr.

Deltagelse torsdag inkl. aftensmad  1200 kr.

Deltagelse fredag  1000 kr.


Deltagerprisen tillægges 400 kr. for personer, der ikke er medlem af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Der er et begrænset antal værelser til overnatning. Disse fordeles efter ’først til mølle’ princippet.

Det er muligt at få en ekstra opredning i et 2-personers værelse. Det er ikke muligt at få enkeltværelse.

Tilmelding til parallelle sessioner og overnatning fordeles efter ”først til mølle” princippet.  Sidste frist for tilmelding er den 10-03-2020. Tilmelding er bindende. I tilfælde af aflysning af arrangementet tilbagebetales prisen for deltagelse.

Tilmelding skal ske her: https://dspf.nemtilmeld.dk/5/
Ved tilmelding vælges parallelle sessioner og det angives hvem man ønsker at dele værelse med.

Du kan downloade og printe en flyer, som kan lægges i mødelokalet, kaffestuen eller......

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Helle Mätzke Rasmussen (Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi) på konference@dspf.dk.


Program

Torsdag den 15.04.2021

Fredag den 16.04.2021

10.00

Velkomst Derek Curtis, Gitte Arnbjerg Larsen og Tina Lambrecht

7.30

Morgen aktiviteter:
Badning, boksning, sang og lege

10.30

Den usunde sundhed – Misinformation på sundhedsområdet Ida Donkin

9.00

Parallelle sessioner
”Forskningsbaseret viden”

13.00

Parallelle sessioner
”Klinisk ekspertise”

10.45

Parallelle sessioner
”Barnet og familiens præferencer”

14.45

Parallelle sessioner
”Rammer for klinisk praksis”

13.00

Spædbørns socio-emotionelle trivsel – evidensbaserede opsporing og indsatser

Rie Krondorf von Wowern-Davies

16.15

Festtaler Hanne Christensen

14.00

Afslutning og Tak til aktive deltagere