Kursus i sanseintegrationsbehandling til børn i alderen 1-10 år

Kursusdagene veksler mellem teoretisk undervisning og praksis, med gruppeopgaver og observationer ud fra videoklip. Der er tid til refleksion over det gennemgåede materiale. Der er desuden hjemmearbejde i mellem de to moduler

Sted: Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding
Dato: 14. maj 2018
Pris: 3.500,- kr. incl. moms
Tilmeldingsfrist: 19. april 2018

Indhold:

  • Aktiviteter til behandling af sanseintegrationsforstyrrelser inden for modulation og dyspraksi – herunder aktiviteternes betydning for barnets hverdag.

  • Planlægning af en undersøgelse – skal der bruges tests? Og hvilke?

  • Hvilke test er gode til hvad?

  • Planlægning af overordnet intervention

  • Planlægning af den enkelte behandlingstime med udgangspunkt i barnets dagsform. Dette stiller krav til terapeutens omstillingsparathed og evne til at graduere. Hvad kan du gøre?

  • Behandlingslokalets muligheder. Hvad sker der for barnet, når omgivelserne ændres.  Hvordan påvirkes opmærksomhed og arousal, og hvad sker der for barnets evne til at samarbejde og bearbejde sanseindtryk.

  • Formidling af terapeutens observationer til de voksne i barnets hverdag.


Kurset forløber over 2 moduler:
Modul 1: Mandag d. 14/5 kl. 9.30 - 16.00 og tirsdag d . 5/5 kl. 9.00 - 16.00
Modul 2: Mandag d. 11/6 kl. 9.30 - 16.00

Målgruppe:
Ergoterapeuter og fysioterapeuter der arbejder med børn, eller ønsker at arbejde med børn med lettere motoriske vanskeligheder. Antal deltagere max. 25

 

Du kan finde yderligere info her