Pædiatrisk diplommodul

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis - med fokus på pædiatrisk fysioterapi

Sted: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Dato: 13. september 2021
Pris: 15.000 DKK
Tilmeldingsfrist: 15. august 2021

Dette diplommodul er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi og Professionshøjskolerne VIA, UCL, Absalon. Diplommodulet er tilrettelagt og fungerer som selskabets basismodul i pædiatrisk fysioterapi. 

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i den pædiatriske praksis. På modulet bliver du præsenteret for teorier og metoder, som du efterfølgende får mulighed for at afprøve i planlægningen og udførelsen af konkrete projektarbejder i din egen praksis.

Undervisning er kombineret fremmøde og online :
Fremmøde afholdes i kl. 9:00 - 14:30
13/9, 27/9, 11/10, 1/11 samt 15/11

Du kan læse meget mere samt tilmelde dig her: https://phabsalon.dk/modul/udviklingsbaseret-og-forskningsorienteret-praksis-med-fokus-paediatrisk-fysioterapi/