Supervision, Coaching og Mentorskab

Københavns Professionshøjskole (KP) og Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) tilbyder nu en målrettet uddannelse i supervision

Sted: Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2100 København N
Dato: 2. september 2020
Pris: 18.500 kr

Det får du ud af modulet: 

  • Du får viden og forståelse for supervision, coaching og mentorskab og lærer hvordan disse metoder kan fremme refleksion og læring
  • Du bliver i stand til at supervisere enkeltindivider og grupper på et niveau, der fuldt ud tilgodeser kravet om supervision i forbindelse med specialisering af fysioterapeuter
  • Du kan indgå som supervisor for fysioterapeuter og andre og blive aflønnet derfor
  • Du vil være kvalificeret til at blive en del af DSFs supervisorkorps, når et sådant bliver etableret
  • Du vil udvide dine kommunikative færdigheder
  • Du vil kunne bidrage til refleksion og udvikling i mange sammenhænge fx på din arbejdsplads
  • Du erhverver dig 10 formelle ECTS-point - 1/6 del af en hel diplomuddannelse, hvis du ønsker at fortsætte

 

Målgruppe:

Fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med mindst to års erhvervserfaring. Modulet er for dig, der har lyst til at arbejde med supervision og kommunikative færdigheder

Omfang og udstrækning:

Modulet Supervision, Coaching og Mentorskab har et omfang svarende til 10 ECTS-point fordelt på 10 undervisningsdage á ca. 6 timer og 10 træningsdage á ca. 6 timer. Dertil kommer forberedelser i form af litteraturlæsning, øvelser og opgaver samt skriftlig eksamen.

Modulet udbydes som deltidskursus over 4,5 måned. Der undervises 2-3 dage i træk efterfulgt af 2½ ugers pause.

Tværfaglighed:

Modulet er tværfagligt, hvilket skal ses i lyset af, at supervision er en generisk kompetence og  det er en stor fordel at have flere faglige perspektiver i spil, hvilket giver øget mulighed for at reflektere over egen faglig praksis. For også at sikre en faggenerisk kompetence, er der på den praktiske træningsdel fysioterapeutiske supervisorer, der kan målrette praktikdelen til fysioterapeutiske sammenhænge. Dertil er der undervejs en del øvelser og opgaver, der kan tilpasses en fysioterapeutisk hverdag.

Indhold

Teorier bag metoder i supervision, coaching og mentorskab
Kommunikationspraksis, herunder dialog, feedback og anerkendelse
Træning af supervisions, coaching og mentorsamtalen
Etik og magt i relation til ovenstående samtaler
Refleksioner over samtaler

 

Evaluering:

Modulet evalueres med en skriftlig eksamen, der bedømmes efter 7 trins-skalaen


Vil du vide mere:

Vil du vide mere eller er der noget, som du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte Gitte Arnbjerg, Næstformand i Dansk Selskab for Fysioterapi
E-mail: gitte.arnbjerg@gmail.com
eller
Inger Birthe Bjørnlund, Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi
E-mail: ingerbirthe@bjornlund.dk

 

 

Du kan se flere detaljer og tilmelde dig på KPs hjemmeside: https://www.phmetropol.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser/supervisor/moduler/39909+supervision+coaching+og+mentorskab