Temadag for fagfolk i Jylland

Elsass Fonden afholder temadag om overgang til skole, når man har Cerebral Parese – Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til at sikre den bedst mulige overgang?

Sted: P.P. Ørums Gade 11, bygning 8, 8000 Aarhus
Dato: 14. december 2018
Pris: 295 kr. incl. forplejning
Tilmeldingsfrist: 12. november 2018

Hvordan hjælper du som fagperson bedst muligt familien med et barn med Cerebral Parese (CP) i forberedelserne op til skolestart samt under skolegang? Det, og mange andre spørgsmål, vil være omdrejningspunkt for temadagen.

For hvem?

Lærere, støttelærere, støttepædagoger, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller lignende, som beskæftiger sig med børn med CP.

Formål

Formålet med temadagen er, at deltagerne opnår en større viden om vigtige temaer i forbindelse med skolestart, når man har CP, således at man som fagperson bliver endnu bedre rustet til at støtte familien i at sikre den bedst mulige overgang.

Indhold

Temadagen vil særligt have fokus på sparring og erfaringsudveksling mellem deltagerne, som faciliteres med afsæt i teori og praksis

 

For program og yderligere oplysninger henvises til Elsass Fondens hjemmeside