Bassinterapi og værnemidler

Kulturministeriet har ændret deres retningslinjer, den 4. december

16.12.2020
”Det anbefales at personale, kunder, brugere, deltagere, elever, undervisere mv. ikke anvender mundbind i situationer, hvor det kan være forbundet med sundhedsmæssig risiko, f.eks. i forbindelse med ophold i svømmebassiner og ved badning”. (s.4)
”Det anbefales, at man ikke anvender mundbind eller visir i forskellige bassiner, spa mv., da det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. I forbindelse med badning i forskellige bassiner, betragtes man som udøver, hvorfor kravet om brug af mundbind eller visir desuden ikke finder anvendelse, når man udøver en idrætsaktivitet”. (s.6)
 
Bemærk. Der er ikke ændret i Bekendtgørelsen om krav om mundbind. Men formuleret en nødvendig uddybelse indenfor rammerne for retningslinjer. En sundhedsmæssig risiko kan tolkes bredt ift. et vådt mundbind ved et fald i bassinet til kroppens påvirkning fra desinfektionsbiprodukter fra klor ved anvendelse af et visir.
Anbefalingerne kan overføres generelt, da begrebet ”badende” gælder alle personer, som opholder sig i de forskellige typer af bassiner og spa jf. Kontrol med Svømmebade. Dvs. forståelsen kan omfatte sundhedssektorens varmtvandsbassiner eller institutioners bassiner.
 
Se endvidere FAQ på Arbejdstilsynets hjemmeside: https://at.dk/arb.../covid-19/spoergsmaal-og-svar-om-corona/