Børn i Fysioterapi efteråret 2022

Efterårets udgave af Børn i Fysioterapi har temaet 'Leg'

af Martin Jorsal - 11.11.2022

Redaktøren har ordet:

Vi har med temaet om leg, valgt at tildele legen en vigtig rolle, både som inspiration og oplæg til videre drøftelse i de faglige miljøer. Hvilken forståelse tildeler I legen, når I møder barnet i praksis? Indgår legen som en drivkraft i sig selv, der ikke knytter sig til nytteværdi eller nødvendighed, og hvor alt er muligt? etragtes legen som en sammenkobling af leg og læring, hvor læringen har legens karakter om at være sjov, behovsdrevet og selvudviklende, og læringens præmisser om at være rettet mod et bestemt mål? Har legen ingen særskilt betydning? Eller har I en helt anden forståelse af legen?

At legen er en vigtig og stor del af børns hverdagsliv er indlysende. Vi vil med temaet gerne give inspiration til, at de forskellige perspektiver på leg vil skabe kreativitet, fantasi, sjov og alvor i jeres praksis, og at de vil opleves som både unyttige og betydningsfulde, på samme måde som i legen!

Efterårsnummeret præsenterer desuden mange andre spændende artikler, som vi håber giver afsæt for faglige diskussioner, og måske for en ny praksis på arbejdspladserne. Under ‘Bestyrelsen har ordet’ kan I læse om én af de store forandringer, der optager bestyrelsen. Fra 2023 overgår al kursusvirksomhed fra Danske Fysioterapeuter til de faglige selskaber. DSPF vil fremadrettet være udbyder af børnekurser. Det er positivt, at vi som fagligt selskab får indflydelse på udbuddet af relevante børnekurser, men samtidig er det også en stor administrativ driftsopgave. I opstartsperioden vil DSPF modtage support fra  uddannelseskonsulent Sune Virkelyst, som er ansat i Dansk Selskab for Fysioterapi.

Bladet kan hentes her.

God læselyst!

Tina Borg Bruun

Ansvarshavende redaktør