Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi søger faglig og administrativ konsulent

af Martin Jorsal - 15.06.2022

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har ambitioner om at blive endnu bedre til at bidrage til at børn og unge tilbydes specialiseret og evidensbaseret fysioterapi – Derfor har vi brug for en faglig og administrativ konsulent, til at understøtte bestyrelsen arbejde.

Dine opgaver vil bl.a. være at:

  • Dokumentere og udvikle selskabets procedure og retningslinjer
  • Forberede og følge op på bestyrelses- og udvalgsmøder
  • Koordinering af selskabets aktiviteter og håndtering af henvendelser
  • Bidrage til vores nyheds- og vidensformidling via hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier (aktuelt Facebook).

Der er tale om en nyoprettet funktion, derfor vil der i høj grad være mulighed for at præge opgaverne og løsningen af dem. Men, vi forestiller os at du er fysioterapeut måske med erfaring fra vores speciale, har administrativ flair og har lyst til at bidrage til udviklingen af vores område. Du er måske studerende, deltidsansat, selvstændig eller har en arbejdsgiver der vil tilbyde din konsulentbistand til os.

Vi ønsker funktionen oprettet så hurtigt som muligt – og ønsker at lave en kontrakt på ekstern konsulentbistand svarende til 8-12 timer pr. uge i resten af 2022, i alt ca. 200 timer. Funktionen er fleksibel i forhold til placering af arbejdstid og sted, men der vil være fremmøde i forbindelse med vores møder.

Hvis du vil høre mere om opgaverne eller ønsker at komme i betragtning til opgaven, bedes du sende en kort beskrivelse af, hvad du kan tilbyde til dspfformand@fysio.dk senest den 1.8.2022. Bestyrelsen vil tage stilling til de indkomne tilbud i løbet af august måned.

Hvem er vi?
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi (DSPF) er et specialebærende selskab under Dansk selskab for fysioterapi. DSPF har til formål at danne organisatorisk ramme om specialet i pædiatrisk fysioterapi med henblik på at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidens baseret fysioterapi til børn. DSPF har ca. 650 medlemmer og ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer.