Generalforsamling 2021

Sæt kryds i kalenderen d. 4. maj kl 17

04.03.2021

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi indkalder hermed til generalforsamling, som pga. covid-19 afholdes virtuelt. 

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før. 

Endelig dagsorden vil ifølge vedtægterne fremgå af selskabets hjemmeside senest en uge før.  

Tid: 4. maj, kl. 17.00-19.00 

Sted: Online