Generalforsamling 2023

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi holdt Generalforsamling d. 20. april 2023 kl. 13:30-15:30 Severin Konferencecenter, Middelfart

af Marianne Schack - 18.05.2023

 

 

Dagsorden

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022. Du kan hente det reviderede regnskab fra revisor Beierholm her  samt regnskab godkendt af bestyrelsen her

5. Fastsættelse af kontingent for 2023

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har 2 forslag til ændring af foreningens vedtægter i form af ændring af stk.  stk. 9.1 Tegning og Hæftelse og 7.1 Bestyrelsen

Du kan her læse ændringsforslagene

7. Valg til bestyrelsen

8. Nedsættelse af udvalg

9. Valg af revisor

10. Evt.

Referat fra generalforsamlingen finder du her