Dagsorden til Generalforsamling 2022

I forbindelse med Fagkongressen afholder Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi den årlige generalforsamling

af Martin Jorsal - 09.03.2022

Generalforsamling afholdes den 17. marts 2022 kl. 20.00 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ, lokale 7-8.

Dagsorden

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021

Link til internt årsregnskab kan hentes her.

Link til årsregnskab fra revisionsfirma Beierholm kan hentes her.

5. Fastsættelse af kontingent 2023

6. Præsentation af budget 2022 

7. Indkomne forslag

8. Valg af / til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
Følgende er på valg:

Bestyrelsesmedlemmer

Beate Hovmand, Christina Esmann Fonvig: Modtager genvalg.

Charlotte Korshøj, Lene Meldgaard Christensen: Modtager ikke genvalg.

Suppleanter

9. Nedsættelse af udvalg

10. Valg af revisor

11. Evt.