Socialstyrelsen har inviteret til høring

Socialstyrelsen har inviteret til høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

16.02.2021

Der spørges ind til udfordringer i forhold til de eksisterende tilbud; opleves der uhensigtsmæssig afspecialisering? Opleves der bekymring for at eksisterende tilbud er lukningstruede? Opleves der udfordringer? Høringen giver mulighed for at påpege, hvorvidt der er behov for centrale udmeldinger om indsatsen overfor følgende målgrupper:

 1. Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse
 2. Børn og unge med kompleks erhvervet hjerneskade
 3. Borgere med medicinsk intraktabel epilepsi med behov for støtte i skolen/rehabilitering
 4. Borgere med kognitive funktionsnedsættelser og udfordrende adfærd med behov for særforanstaltninger eller lignende
 5. Borgere med svær udviklingshæmning og psykisk lidelse
 6. Borgere med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb
 7. Borgere med komplekse følger af Cerebral Parese
 8. Borgere med svære former for muskelsvind
 9. Borgere med rygmarvsbrok
 10. Borgere med medfødt døvblindhed
 11. Borgere med erhvervet døvblindhed, som ikke er aldersrelateret
 12. Børn og unge (under 18 år) med et varigt høretab og behov for højt specialiserede indsatser
 13. Børn og unge (0-18 år) med alvorlig synsnedsættelse og behov for højt specialiserede indsatser
 14. Børn med verbal dyspraksi
 15. Borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog
 16. Børn med Spielmeyer-Vogt sygdom (samt børn med lignende sjældne progredierende sygdomme)
 17. Borgere med Prader-Willi syndrom
 18. Borgere med svære spiseforstyrrelser
 19. Børn og unge med komplekse funktionsnedsættelser, som følger af prænatal eksponering af rusmidler og psykofarmika
 20. Børn med Shaken Baby Syndrom (særligt skadede spæd- og småbørn)
 21. Børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd
 22. Unge (12 – 18 år) med alvorlige kriminalitetsproblematikker og sociale og/eller psykiatriske problemstillinger
 23. Børn og unge med autisme uden talesprog og/eller komplekse kommunikationsbehov
 24. Børn, unge og yngre voksne med alvorlig bekymrende selvskadende adfærd
 25. Anden målgruppe end de ovenfor angivne

 

Skriv gerne til Dansk Selskab for Pædiatrisk Selskab hvis du mener, at der er højt specialiserede tilbud, indsatser og kompetencer, som er særligt sårbare over for en uhensigtsmæssig afspecialisering. Kontakt person: Christina Esmann Fonvig, christina.esmann.fonvig@rsyd.dk senest den 18. februar 2021.