Udpegning til CPOP databasestyregruppen

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har mulighed for at udpege en repræsentant til databasestyregruppen for CPOP – Opfølgningsprogram for cerebral parese

03.12.2020