2010

Årsmøde med generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense torsdag d. 4. marts 2010 kl. 9.30 - 15.30

Kl. 9.30 - 12.00 Generalforsamling

Dagsorden

1.Valg af mødeleder/dirigent  

2.Valg af referent   3.Bestyrelsens beretning  

4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Du bedes printe regnskabet ud her og medbringe det til generalforsamlingen  

5.Budget og fastsættelse af kontigent for 2010  

6.Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag

 Break: Ann Sofie Orth fra Danske Fysioterapeuter fortæller om undersøgelsen i efteråret og hvad den kan bruges til

7.Valg til bestyrelsen: 3 medlemmer og 2 suppleanter: Mette Amtrup, Lene Bruun og Helle Stegger genopstiller til bestyrelsen.  Lone Brandbyge genopstiller som suppleant  

8.Valg af revisor  

9.Eventuelt

Kl. 12.15 - 13.00 Middag

Kl. 13.00 - 15.15 Lars Remvig om hypermobilitet

Lars Remvig  fortalte om hypermobilitet, test og diagnosekriterier, hvilken evidens foreligger på området hypermobilitet, hvilken betydning har det for os som børnefysioterapeuter og hvordan omsættes denne viden bedst til praksis.

Se Lars Remvigs slides her

Ballerup kohorten

Reproducerbarhed

Kl. 15.15 - 15.30 Afrunding og tak for idag