Kursus i den nye Bayley 4/ AIMS test- Sidste udkald!

Få et indgående kendskab til brugen af AIMS samt den helt nye Bayley4. Testene kan du bruge til at teste den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1 måned og 3½ år.

Sted: Best Western Plus Hotel Svendborg
Dato: 10. -11. september og 21. oktober 2024
Tidspunkt: 8:30
Pris: Medlem af Danske Fysioterapeuter 6.800 kr, Medlem af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 6.500 kr, Ergoterapeuter 7.500 kr
Tilmeldingsfrist: 23. juni 2024

Med AIMS (Alberta Infant Motor Scale) kan man undersøge den grovmotoriske udvikling hos børn mellem 1-18 måneder.

Det er et kvantitativt måleredskab, og der tages højde for kvaliteten i bevægelserne.

Med den nye Bayley4 (Bayley Scales of Infant and Toddler development 4, Motor Scale) vurderes fin- og grovmotorikken hos børn mellem 1 måned-3½ år. Dette måleredskab er kvantitativt.

De to måleredskaber supplerer hinanden og kan med fordel anvendes til at vurdere de små børns motorik.

AIMS:

Teoretisk baggrund
Forskningsstudier
Opbygning af testen
Scoringsregler
Afprøvning af AIMS
Videocases

Bayley 4, motor scale:

Teoretisk baggrund
Målgruppe
Opbygning af testen
Scoringsregler
Afprøvning af Bayley4
Videocases
Kurset veksler mellem foredrag, praktisk afprøvning af test i mindre grupper og videoanalyser.

Se hele programmet her

Målgruppe
Fysioterapeuter der arbejder med spædbørn/småbørn, som ønsker at få kompetencer til at udføre test til screening af børn med forsinket eller afvigende motorisk udvikling. Ergoterapeuter i det omfang der er plads.

Undervisere
Charlotte Korshøj, fysioterapeut, Børnetræningen, Herlev Kommune
Beate Hovmand Hansen, fysioterapeut, Center for børn og voksne, Furesø Kommune

Kontakt og tilmelding
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte: DSPF@fysio.dk