Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi består af 8 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, samt to suppleanter der vælges for et år. Bestyrelsen holder møder 4-6 gange årligt. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder kan ses herunder

Derek Curtis, formand
Ansvarlig for efter- og videreuddannelse, kontakt til DSF/Dfys vedr. NKR
Email: DSPFformand@fysio.dk

 

Beate Hovmand Hansen 
Næstformand 
E-mail: beatehh@live.dk

 

Helle Mätzke Rasmussen 
Sekretær, IOPTP ansvarlig, kontakt til DSF/Dfys vedr. Specialistordning 
E-mail: helle.maetzke.rasmussen@gmail.com

 

Lene Meldgaard Christensen
Kasserer
E-mail: dspf@fysio.dk

 

Christina Esmann Fonvig
Kontaktperson DSF/Dfys, NKR
E-mail: christina.esmann.fonvig@rsyd.dk

 

Tina Borg Bruun 
Ansvarshavende redaktør 
E-mail: redaktion@dspf.dk

 

Martin Jorsal
Webredaktion (hjemmeside)
E-mail: webmaster@dspf.dk 

 

Charlotte Korshøj
Ansvarlig til AFA
E-mail: charlottekorshoej@icloud.com

 

 

 

Du kan hente vedtægterne for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi her