Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi består af 8 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, samt to suppleanter der vælges for et år. Bestyrelsen holder møder 4-6 gange årligt. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder kan ses herunder

 

Hanne Christensen
Formand , kontakt til specialistrådet DSF
E-mail: hanne.chr@live.dk

 

 

Helle Mätzke Rasmussen 
Næstformand, IOPTP  ansvarlig og internationalt samarbejde
E-mail: helle.maetzke.rasmussen@gmail.com

 

Lene Meldgaard

 

Lene Meldgaard Christensen
Kasserer
E-mail: buen9@mail.dk

 

Derek Curtis 
Ansvarlig for efter- og videreuddannelse, Faglig tovholder for Nationale Kliniske Retningslinjer ved DSF 
E-mail: decu@phmetropol.dk

 

 

Tina Borg Bruun 
Ansvarshavende redaktør, Praksisnetværk 
E-mail: tinaborgbruun@gmail.com 

 

 

Helle Kongsbak 
Hjemmeside / Facebook (Web-redaktion) 
E-mail: helle.kongsbak@live.dk

 

Charlotte Korshøj
Medlemsregistrering, ansvarlig til AFA
E-mail: ck@fysser.dk

 

Anita Egede Andersen
Praksisnetværk
E-mail: anita.egede.andersen@gmail.com

Anita Nydam Hestholm
Suppleant 
E-mail: anjahestholm@hotmail.com

 

Beate Hovmand Hansen
Suppleant
E-mail: beatehh@live.dk

 

 

Du kan hente vedtægterne for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi her