Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi består af 8 medlemmer, der vælges for en to-årig periode, samt to suppleanter der vælges for et år. Bestyrelsen holder møder 4-6 gange årligt. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder kan ses herunder

 

Anita Egede Andersen
Formand
E-mail: DSPFformand@fysio.dk 

 

Beate Hovmand Hansen 
Næstformand 
E-mail: beatehh@live.dk

 

 

Helle Mätzke Rasmussen 
Sekretær IOPTP  ansvarlig og internationalt samarbejde
E-mail: helle.maetzke.rasmussen@gmail.com

 

Lene Meldgaard

 

Lene Meldgaard Christensen
Kasserer
E-mail: dspf@fysio.dk

 

 

Derek Curtis 
Ansvarlig for efter- og videreuddannelse, Faglig tovholder for Nationale Kliniske Retningslinjer ved DSF 
E-mail: derek.john.curtis@regionh.dk

 

 

Tina Borg Bruun 
Ansvarshavende redaktør, Praksisnetværk 
E-mail: tinaborgbruun@gmail.com 

 

 

Helle Kongsbak 
Hjemmeside / Facebook (Web-redaktion) 
E-mail: helle.kongsbak@live.dk

 

Charlotte Korshøj
Ansvarlig til AFA
E-mail: charlottekorshoej@icloud.com

 

 

 

Du kan hente vedtægterne for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi her