Subspecialer

For at styrke de faglige videns miljøer blev 4 nye subspecialer nedsat på generalforsamlingen i april 2023

DSPF ønsker at styrke de faglige videns miljøer gennem nedsættelse af en række subspeciale udvalg, med foreløbige navne:

  • Raske børn og risikobørn (forebyggelse, sundhedsfremme)
  • Muskuloskeletale sygdomme og skader
  • Neurologiske sygdomme og skader/traumer
  • Psykiatriske lidelser

imagexlter.png


Subspecialeudvalgene skal vejlede bestyrelsen i forhold til de specifikke faglige forhold, som gælder for subspeciales område, for at understøtte DSPF’s formål:

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har til formål at danne organisatorisk ramme om specialet i pædiatrisk fysioterapi med henblik på at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidens baseret fysioterapi indenfor området.

 

Subspecialeudvalgenes opgaver er 

  • Besvarelse af henvendelser fra Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi, offentlige myndigheder (fx Socialstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen), fra medlemmer af DSPF, fra forældre eller andre samarbejdspartnere.
  • Planlægning og afholdelse af faglige konference og kurser
  • Udvikling af indhold til medlemsbladet ”børn i Fysioterapi”
  • Udvikling af indhold til hjemmeside og sociale medier (aktuelt Facebook)

Du kan læse mere i kommissorium for subspecialer ift subspecialernes arbejde og beskrivelse af subspecialer.