Redaktion

Dansk Selskab for Pædiatrisk fysioterapi har ansvar for at der udarbejdes et fagligt blad til medlemmerne.

DSPF ønsker at understøtte kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor fysioterapeutfaglige specialer og fagområder.

Dette gøres blandt andet i form af medlemsbladet "Børn i Fysioterapi" der udgives 2 x årligt i elektronisk version.

imageyzkm5.png