Arbejdsgruppe for faglig aktivitet (AFA)

Under Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Arbejdsgruppe for faglig aktivitet

Under Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi (DSPF)

Arbejdsgruppe for faglig aktivitet (AFA) er et udvalg nedsat af generalforsamlingen for DSPF. Udvalget planlægger og gennemfører faglige aktiviteter.

Formål:
At understøtte formålet med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi gennem afholdelse af faglige aktiviteter, primært for medlemmer af selskabet. Målet er, at der hvert år afholdes mindst én faglig aktivitet: Årskonferencen

Organisering og aktiviteter:

  • AFA nedsættes for ét år af gangen på generalforsamlingen og består af mindst 5 medlemmer
  • AFA samarbejder med bestyrelsen for DSPF samt de øvrige udvalg Samarbejdet med bestyrelsen varetages af et ansvarshavende bestyrelsesmedlem, der fungerer som bindeled mellem AFA og bestyrelsen
  • AFA er ansvarlig for afholdelse af Årskonferencen, og kan desuden efter aftale afholde andre korte kurser og temadage.
  • AFA følger DSPFs retningslinjer (honorar, undervisningstakster, kørselsgodtgørelse mv.)

Alle er velkomne til at kontakte os vedrørende idéer til indhold til Årskonferencen eller med forslag til andre aktiviteter.