Om os

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi (DSPF) er et specialebærende fagligt selskab, hvis medlemmer har fælles interesse i fysioterapi til børn.

Danske Fysioterapeuter stiftede virkning fra 1. januar 2014  Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) som en paraplyorganisation for 18 faglige selskaber, herunder DSPF.

Målet med DSPF er derfor - som med de øvrige faglige selskaber - at styrke de faglige miljøer og at bidrage til at sikre specialiseret og evidensbaseret fysioterapi til børn.

DSPF’s bestyrelse                                    

DSPF’s bestyrelse består af 6 personer fra medlemskredsen, som vælges for en 2-årig periode ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Valg til bestyrelsen foregår på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen varetager DSPF’s løbende opgaver, bl.a via 4-6 årlige møder, samt i udstrakt grad via netkommunikation (mails og It portal Betterboard). De løbende opgaver kan omhandle drøftelser og udvikling af faglige opgaver, henvendelser fra Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Sundhedsstyrelsen, fra medlemmer af DSPF, fra forældre eller andre samarbejdspartnere, planlægning af generalforsamling, udvikling af faglige konferencer, kurser samt medlemsblad etc.

Bestyrelsen kan have tilknyttet relevante arbejdsudvalg, ex kursusudvalg, redaktionsudvalg, ad-hoc-udvalg, hvor der deltager mindst 1 bestyrelsesmedlem ud over andre medlemmer af DSPF.

Medlemsfordele

Som medlem får du mulighed for indflydelse, og dermed er du med til at sætte dagsorden for fysioterapi til børn. Du får mulighed for direkte indflydelse på selskabets aktiviteter, idet bestyrelsen via forskellige kommunikationsfora inviterer medlemmer med særlig viden om og interesse for et givet emne til at deltage i ex høringssvar eller arbejdsudvalg.

Derudover får du adgang til DSPF’s medlemsaktiviteter, ex kurser og konferencer. Du får adgang til at kunne skabe interesse- og faglige netværk. Desuden får du tilsendt det elektroniske medlemsblad ”Børn i Fysioterapi”, hvor du kan finde artikler om forskning og praksisudvikling, samt anden faglig og fagpolitisk viden.

Kontingent

Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling, og opkræves en gang om året af Danske Fysioterapeuter