Retningslinjer for bestyrelse og udvalg

Her kan du finde retningslinjer for rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse, deltagelse i kurser, gaver og lign. for bestyrelse og udvalg

Retningslinjerne er besluttet på bestyrelsesmøde i 2019 (revideret januar 2024). Retningslinjerne kan findes her

Afregningsblanket til rejseudgifter, udlæg m.v. kan hentes her