Kandidatspecialer, masterprojekter, diplom- og bacheloropgaver

Her kan du læse om spændende specialer, projekter og opgaver og måske blive inspireret til at udvikle din egen praksis.

Masterprojekter

Ufrivillig børnehavefravær (børnehavevægring)
af Inge Tornbjerg (2023)

Cerebral Parese- også som voksen
Af Kimmie Westh Svendsen (2022)

Effekten af Whole body vibration som supplement til
træningen af grovmotorisk funktion hos børn med cerebral parese
af Julie Hebsgaard Mærsk og Maja Havmøller Stoltz (2022)

Tidlig familiecentreret indsats til babyer med cerebral parese eller i risiko for cerebral parese
af Britta Andersen (2022)

"Når kroppen snakker" - En sundhedsantropologisk analyse af børn med funktionelle lidelser og forklaringer af kropssignaler
af Heidi Carøe Nihrane (2018)

Muscle Fitness as a Predictor for later Cognitive Performance 
af Trine Muckert (2016)

Gait training reduces ankle joint stiffness and facilitates heel strike in children with Cerebral Palsy
af Maria Willerslev-Olsen et al (2014)

Praktisk vejledning i et sundhedspædagogisk perspektiv
af Tina Borg Bruun (2014)

Fysioterapeuter i PPR - Hvordan kan de bridrage til udvikling af inkluderende processer i indskolingen
af Ida Ingerslev Hansen (2011)

Børn i bevægelse - et kropsfænomologisk perspektiv i den fysioterapeutiske indsats
af Tina Borg Bruun (2011)

Kortlæsere, jazzmusikere og sokratiske værdier
af Mariann K. Wowern (2009)

Implementering af styrketræning i den fysioterapeutiske behandling af børn med cerebral parese
af Helle Mätzke Rasmussen (2009)

 

PhD afhandling

What can we learn about muscle contractures in children and adults with
cerebral palsy from biomechanics, electrophysiology, and imaging?
Christian Svane (2022)

 

Kandidatspecialer

Unges aktivitetsmønstre i frikvarterer
af Lene Bruun (2011)

 

Diplomopgaver

Overvejelser om klar og effektiv vejledning
af Lene Meldgaard Christensen (2011)

Rehabilitering af børn med cerebral parese på specialskole
af Lene Meldgaard Christensen (2011)

Interkulturel kommunikation mellem danskere og grønlændere
af Gitte Siersbæk (2011)

Børnefysioterapeuters pædagogiske tilgang til børn med adfærdsvanskeligheder - Hvad gør de i praksis?
af Gitte Siersbæk (2011)

Eksekutive funktioner hos småbørn i den fysioterapeutiske praksis
af Gitte Siersbæk (2010)

Omsorgssvigt - indvirkning på motorisk udvikling og læring & fysioterapeutens rolle i forhold hertil
af Gitte Siersbæk (2010)

Tilpas forstyrrelse i læringsprocesser
af Hanne Christensen (2010)

Læring - forudsætninger for den nyansattes tilegnelse af læring
af Lene Meldgaard Christensen (2010)

Beskrivelse af et spædbarn med et lejringsbetinget skævt kranie og overvejelser om den fysioterapeutiske praksis
af Hanne Christensen (2009)

Prioritering af indsats i indskolingsforløbet for børn med CP
af Lene Meldgaard Christensen (2009)

En retrospektiv caserapport om tågang
af Susanne Erichsen (2009)

Caserapport - en beskrivelse af en undersøgelse med Kliniske Observationer
af Gitte Siersbæk (2008)

Tværfaglige målsætninger i et rehabiliteringsforløb for et barn
af Gitte Siersbæk (2007)

GAS anvendt som målemetode til ICF
af Inge Tornbjerg Pedersen (2007)

Motorisk læring i nyt lys (Lone) Motorisk læring i nyt lys (Elke)
af lone Toftemark Jacobsen og Elke Bucka Wessel (2007)

Samarbejde med forældre i krise - en spændende udfordring
af Lene Bruun (2006)

 

Bacheloropgaver

Dansk oversættelse og kulturel tilpasning af to spørgeskemaer til børn med motoriske udfordringer.
Af Cecilie Rigvald og Frederikke Spange (2024)

En undersøgelse af fysioterapi til børn med stress
af Liv Pflug og Dinna Haubro (2019)

Motivation for fysisk aktivitet hos børn med svær overvægt
af Stine M. Jørgensen og Bo B. Blenstrup (2017)

Børn med ADHD og motoriske vanskeligheder - Et kvalitativt studie
af Maria Kaasgaard Kristensen, Pia Ahlefeldt Bjerregaard, Tobias Boll Jensen (2014)

ADHD - rammer vi plet?
af Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Stinne Thrane Hansen, Malene Schanz (2014)

Motorik i børnehaven - en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½ årige børn
af Gitte B. Hansen, Jannie Vium, Gitte Nissen (2012)

Børns motiver til fysisk aktivitet - anvendt i fysioterapeutisk praksis
af Mia Mønsted Jensen, Betina Christensen (2012)