Kandidatspecialer, masterprojekter, diplom- og bacheloropgaver

Her kan du læse om spændende specialer, projekter og opgaver og måske blive inspireret til at udvikle din egen praksis

Kandidatspecialer

Unges aktivitetsmønstre i frikvarterer
af Lene Bruun

Masterprojekter

Praktisk vejledning i et sundhedspædagogisk perspektiv
af Tina Borg Bruun

Fysioterapeuter i PPR - Hvordan kan de bridrage til udvikling af inkluderende processer i indskolingen
af Ida Ingerslev Hansen

Børn i bevægelse - et kropsfænomologisk perspektiv i den fysioterapeutiske indsats
af Tina Borg Bruun

Implementering af styrketræning i den fysioterapeutiske behandling af børn med cerebral parese
af Helle Mätzke Rasmussen

Diplomopgaver

Overvejelser om klar og effektiv vejledning
af Lene Meldgaard Christensen

Rehabilitering af børn med cerebral parese på specialskole
af Lene Meldgaard Christensen

Tværfaglige målsætninger i et rehabiliteringsforløb for et barn
af Gitte Siersbæk

Caserapport - en beskrivelse af en undersøgelse med Kliniske Observationer
af Gitte Siersbæk

Eksekutive funktioner hos småbørn i den fysioterapeutiske praksis
af Gitte Siersbæk

Interkulturel kommunikation mellem danskere og grønlændere
af Gitte Siersbæk

Omsorgssvigt - indvirkning på motorisk udvikling og læring & fysioterapeutens rolle i forhold hertil
af Gitte Siersbæk

Børnefysioterapeuters pædagogiske tilgang til børn med adfærdsvanskeligheder - Hvad gør de i praksis?
af Gitte Siersbæk

Beskrivelse af et spædbarn med et lejringsbetinget skævt kranie og overvejelser om den fysioterapeutiske praksis
af Hanne Christensen

Tilpas forstyrrelse i læringsprocesser
af Hanne Christensen

Læring - forudsætninger for den nyansattes tilegnelse af læring
af Lene Meldgaard Christensen

Samarbejde med forældre i krise - en spændende udfordring
af Lene Bruun

GAS anvendt som målemetode til ICF
af Inge Tornbjerg Pedersen

Motorisk læring i nyt lys (Lone) Motorisk læring i nyt lys (Elke)
af lone Toftemark Jacobsen og Elke Bucka Wessel

Prioritering af indsats i indskolingsforløbet for børn med CP
af Lene Meldgaard Christensen

En retrospektiv caserapport om tågang
af Susanne Erichsen

 

Bacheloropgaver

Motivation for fysisk aktivitet hos børn med svær overvægt
af Stine M. Jørgensen og Bo B. Blenstrup

Børn med ADHD og motoriske vanskeligheder - Et kvalitativt studie
af Maria Kaasgaard Kristensen, Pia Ahlefeldt Bjerregaard, Tobias Boll Jensen

ADHD - rammer vi plet?
af Else Gløe-Jakobsen, Malene Hansen, Stinne Thrane Hansen, Malene Schanz

Motorik i børnehaven - en kritisk analyse af gruppeobservationer af 4½ årige børn
af Gitte B. Hansen, Jannie Vium, Gitte Nissen

Børns motiver til fysisk aktivitet - anvendt i fysioterapeutisk praksis
af Mia Mønsted Jensen, Betina Christensen