Sundhedsstyrelsen

 

Fysisk aktivitet og stillesiddende tid. Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang række sygdomme, og for meget stillesiddende tid ser ud til at bidrage til for tidlig død. Sundhedsstyrelsen har derfor anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid.

Børn 0-4 år

Baggrundsrapport: Fysisk akivitet for de mindste 0-4 år

Børn og unge 5-17 år

Gravide

 

Multisygdom. Anbefalinger for organisering af forløb.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger om, hvordan forløb til mennesker med flere samtidige sygdomme kan organiseres. Publikationen beskriver nogle af de udfordringer, som nogle mennesker med multisygdom lever med. Samtidig giver den bud på, hvordan man kan skabe bedre sammenhæng i forløb for mennesker med multisygdom.

Anbefalinger for organisering af forløb

 

Forløbsprogrammer

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD (2017) 

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller despression (2017)

Forløbsbeskrivelse af børn og unge med spiseforstyrrelse (2017)

Evaluering af forløbsbeskrivelse for børn og unge med psykiske lidelser (2021)

 

National klinisk retningslinjer

Behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (2020)

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (2021)

Fysioterapi/ergoterapi til børn og unge med cerebral parese (2014)- ikke længere gældende