Sundhedsstyrelsen

 

Fysisk aktivitet og stillesiddende tid. Fysisk aktivitet er sundhedsfremmende og forebygger en lang række sygdomme, og for meget stillesiddende tid ser ud til at bidrage til for tidlig død. Sundhedsstyrelsen har derfor anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid.

Multisygdom. Anbefalinger for organisering af forløb
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger om, hvordan forløb til mennesker med flere samtidige sygdomme kan organiseres. Publikationen beskriver nogle af de udfordringer, som nogle mennesker med multisygdom lever med. Samtidig giver den bud på, hvordan man kan skabe bedre sammenhæng i forløb for mennesker med multisygdom.