Forløbsbeskrivelse for børn og unge med sjældne handicap

Forløbsbeskrivelsen indeholder udvalgt viden om virksomme og lovende indsatser, der er centrale for børn og unge i alderen 0 - 25 år med sjældne handicap. Forløbsbeskrivelsen har et særligt fokus på indsatser og viden, der kan understøtte koordinering og vidensdeling i komplekse borgerforløb

Gruppen af børn og unge med sjældne handicap er meget lille, og fagligt personale i de enkelte kommuner møder i begrænset omfang børn og unge med et sjældent handicap. Der er derfor et begrænset grundlag i de enkelte kommuner for at opbygge og vedligeholde viden om de højt specialiserede indsatser, der skal til for at hjælpe børn og unge med sjældne handicap. Forløbsbeskrivelsen skal understøtte kommunernes viden og tilrettelæggelse af virkningsfulde forløb for disse børn og unge.

Yderligere info om forløbsbeskrivelsen kan findes her

Du kan hente forløbsbeskrivelsen på Socialstyrelsens hjemmeside