Børn i Fysioterapi efterår 2015

Denne gang har bladet bla. en kritisk og refleksiv tilgang til undersøgelses- og målemetoder

Temaet lægger op til: Hvad er det for tanker og teorier som styrer, hvilke test og undersøgelsesmetoder, der er velegnede ift. at understøtte et givet barns udvikling? Hvordan finder man en test, der opfylder det ønskede formål? Hvordan sikrer man, at testen "holder"? Kan testen registrere ændring i tilstand over tid?  Endelig er der bud på, hvordan man kan standardisere nogle test.

Derudover handler bladet om "Fysioterapi i Folkeskolen", hvilket er både Danske Fysioterapeuters og DSPF's indsatsområde.

Sidst men ikke mindst bringer medlemsbladet nytænkning fra forskellige udviklingsprojekter samt beskrivelser og stemningsreferater fra efter- og videreuddannelsesaktiviteter i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Du kan hente bladet her