Børn i fysioterapi efterår 2018

Bladets tema er denne gang motorisk uro hos børn

Artiklerne beskriver forskellige tilgange og interventionsformer vi som fysioterapeuter anvender, når børn har uro, og hvilke forståelser vi tager afsæt fra, når vi ser på det hele barn, hvor motorik og trivsel ses i en sammenhæng.

Fælles for temaartiklerne er, at det tværprofessionelle samarbejde har stor betydning for, hvordan tilgangen til barnet er. Forskellige forståelser af hvad der er på spil, bidrager i processen med at afklare forståelser og tilgange i forhold til motorisk uro hos børn.

Derudover er der andre spændende artikler, f.eks. et forskningsprojekt som afdækker, hvordan stillesiddende tid kan mindskes hos unge piger med Retts Syndrom. Desuden er der en artikel, der behandler emnet om superviseret træning til unge med anoreksi.

Der er ligeledes referat fra årskonferencen med temaet "Barnehjernens udvikling med et motorisk, psykologisk og neurologisk perspektiv"

 

Du kan hente bladet her

Rigtig god læselyst