2019 forår

Børn i fysioterapi handler denne gang om børn og cerebral parese

 I bladets gennemgående tema om cerebral parese sættes der fokus på en af de målgrupper, som en stor del af alle børnefysioterapeuter vil møde gennem deres praksis.

Bladet indeholder bla. en artikel der belyser arbejdet med CPOP, artikler der præsenterer forskellige forskningsresultater, artikler omhandlende forskellige test og målemetoder samt artikler, der set fra et børneperspektiv beskriver hvordan børn og unge oplever behandlersystemet, den fysioterapeutiske træning og behandling.

Bladet blev udleveret til deltagerne på årsmødet i Kolding d. 28. og 29. marts. Du kan også hente bladet her