2019 efterår

Børn i fysioterapi handler denne gang om børn og unge med lungelidelser

Vi sætter i dette nummer af Børn i fysioterapi fokus på børn og unge med lidelser i luftveje og lunger. 

Udover temaet præsenteres tre projekter, som har det til fælles, at forskningens omdrejningsfelt tager afsæt i problematikker, som vedrører børn indenfor det almene område i folkeskolen: Effekten af at cykle, med fokus på eksekutive funktioner hos skoleelever i 1. klasse. Betydningen af relationel koordinering og et gensidigt kendskab til fagenes forskellige praksis for at fremme det tværprofessionelle samarbejde. Samt hvordan holdspil kan være et middel til sundhedsfremme i folkeskolen. 

Som noget nyt i bladet finder du "Opslagstavlen", hvor du kan opslå gode tips til relevante nyheder indenfor pædiatrien, samt læse om hvad der sker på området, eksempelvis indenfor forskningen.

 

Du kan hente bladet her

 

Rigtig god læselyst