Indsatser til børn med cerebral parese

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har udgivet en række foldere, som uddyber de indsatser og målemetoder, der anbefales i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i foråret 2014.

Materialet skal inspirere til implementering af retningslinjens anbefalinger, anvendelse af målemetoder og fremme en evidensbaseret praksis, hvor barn og forældres forudsætninger og præferencer, fagpersonens erfaringer, rammerne for klinisk praksis og den bedst tilgængelige evidens inddrages i kliniske beslutninger. Projektet er finansieret af satspuljen for træning af børn og unge med svært fysisk handicap efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, og er gennemført af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge.

Herunder kan du læse om og hente de ni foldere med eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. Folderne giver eksempler på anvendelse af de indsatser, der beskrives i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser 

Systematisk anvendt målsætning i træningen 

Formålet med systematisk målsætning i træning er at sikre fokus på få specifikke målbare mål for de sundhedsfaglige indsatser, for at forbedre barnets grovmotoriske kapacitet, udførelse af aktiviteter, livskvalitet og deltagelse.

Hent folderen her

 

Intensive indsatser rettet mod håndfunktion 

Formålet med indsatsen er, gennem en forbedring af barnets håndmotoriske kapacitet og udførelse af manuelle aktiviteter, at fremme barnets mulighed for at udføre og deltage i nødvendige og meningsfulde hverdagsaktiviteter for derved at fremme barnets livskvalitet.

Hent folderen her

 

 

Positionering i stående stilling 

Positionering af barnet i den stående stilling har til formål at reducere risikoen for udvikling af sekundære følger som hofteluksation, knoglebrud, nedsat ledbevægelighed og nedsat respirationsfunktion. Indsatsen kan desuden anvendes til at påvirke barnets neurologiske symptomer og give barnet mulighed for at udføre aktiviteter, indgå i socialt samspil med børn og voksne og dermed forbedre barnets deltagelse og livskvalitet.

Hent folderen her

 

Aktiv og passiv udspænding 

Formålet med aktiv og passiv udspænding er at vedligeholde eller øge ledbevægeligheden i de led, som indsatsen er rettet mod. Dette gøres for at forbedre barnets forudsætninger for at vedligeholde eller forbedre grovmotoriske kapacitet, udførelse af aktiviteter og livskvalitet.

Hent folderen her

 

Indsatser rettet mod at spise og drikke 

Formålet med indsatsen er således at forbedre barnets forudsætninger for at bearbejde, transportere og synke føde og mundvand for derved at optimere muligheden for at indtage føde oralt og for at fremme den livskvalitet, der kan være forbundet med oralt fødeindtag. Endvidere er formålet at fremme barnets vækst gennem øget spiseeffektivitet og at forebygge lungebetændelse og død gennem en bedre synkefunktion.

Hent folderen her

Indsatser rettet mod visuel perception 

Formålet med indsatsen er at optimere barnets forudsætninger for at opfatte, herunder genkende og fortolke visuelle indtryk samt at integrere disse indtryk med motoriske bevægelser. Dette med henblik på at fremme barnets livskvalitet ved en bedre mulighed for at udføre og deltage i daglige aktiviteter hjemme, i børnehave, skole eller fritid.

Hent folderen her

 

Ridning som sundhedsfalig indsats 

Formålet med ridning som sundhedsfaglig indsats er at påvirke grovmotorisk kapacitet, udførelse af aktiviteter, livskvalitet, barnets primære neurologiske symptomer og risikoen for udvikling af sekundære følger.

Hent folderen her

 

Styrketræning 

Formålet med styrketræning er at inducere fysiologiske adaptationer i muskel- og nervesystemet, så barnets muskelstyrke øges. Det antages, at en forbedret muskelstyrke kan forbedre barnets grovmotoriske funktioner og udførelse af aktiviteter.

Hent folderen her

 


Træning i vand 

Formålet med træningsindsatser i vand er at påvirke barnets funktionsnedsættelser og samtidigt at give barnet mulighed for at træne bevægelser, som ikke er muligt uden for vand, for derigennem at forbedre grovmotorisk kapacitet, udførelse af aktiviteter og livskvalitet. Derudover kan indsatsen øge barnets motivation for at deltage i træning og give barnet en oplevelse af at kunne bevæge sig selvstændigt.

Hent folderen her

 

Materialet er udarbejdet af en projektgruppe bestående af:

•Ergoterapeut Marianne Castmar-Jensen
•Ergoterapeut Vibeke Forchhammer
•Ergoterapeut Therese Nielsen
•Ergoterapeut Helle Poulsen
•Ergoterapeut Signe Gerd Lassesen
•Fysioterapeut Pia Zink Drivsholm
•Fysioterapeut Anne Willads
•Fysioterapeut Bodil Føns
•Fysioterapeut Nete Wellendorf
•Fysioterapeut Mette Thomasberg
•Fysioterapeut Lone Nielsen
•Fysioterapeut Lotte Slot Jensen
•Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen

For yderligere informationer om projektet eller om materialet – kontakt: Projektleder, Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen, helle@maetzke.com / tlf. 20180919 eller Ergoterapeut Helle Poulsen, hellepoulsen@live.com / tlf. 25778578