Børn i Fysioterapi efterår 2017

Temaet er Læring i praksis

Bladet indeholder en række artikler, der præsenterer forskellige teoretiske tilgange til emnet, relateret til børnefysioterapien og illustreret med fortællinger om børn og unge

Du finder bl.a. artikler, der giver et bud på, hvordan motorisk læring foregår. Andre artikler giver bud på didaktiske overvejelser og på hvordan en given læringssituation skal tilrettelægges for barnet.

Der er mange andre spændende artikler fra børnefysioterapeuternes hverdag, samt en omtale af nogle af de mange spændende oplæg indenfor pædiatrien, som er at finde på Danske Fysioterapeuters Fagkongres i Odense i 2018

                               

Du kan downloade bladet her

 

Du kan også downloade nogle af artiklerne:

Inklusions- og eksklusionsparadokset  – når elever med autisme og ADHD skal inkluderes i skoleidrætten af Anette Bentholm

 

 

KOM ÅBEN, KOM FRISK og knokkel som en hest. 2. års studerende på cand.scient.fys. af Gitte Siersbæk

 

 

 

Læring gennem leg og indlevelse – børn med erhvervet hjerneskade af Christina Jepsen og Hanne Pallesen

 

 

 

Læring om Fysisk bevægelse til alle børn i folkeskolen af Hanne Christensen

 

TÆNKNING OG LÆRING er mere end et hjerneanliggende af Mona Have Nielsen