Børn i Fysioterapi forår 2017

I dette nummer sættes der fokus på børn og unge med forstyrrede spisevaner

Hvilke tilbud har vores sundhedsvæsen til børn og unge med forstyrrede spisevaner, når det ikke længere er tilstrækkeligt med den hjælp og støtte, de får i deres hjemlige og institutionelle hverdag? Og hvilken tilgang og forståelse af barnets generelle trivsel danner afsæt for disse tilbud?

                       

Et andet emne handler om, hvordan fysisk aktivitet og bevægelsesglæde kan indgå som en naturlig del af børns hverdag, hvor voksne organiserer og sætter rammerne.

Formanden for DSPF beskriver de mange spændende opgaver, som DSPF er i gang med, samt de allerede igangværende forberedelser til Fagkongressen 12.-14. april 2018.

Derudover bringes mange andre spændende artikler fra børnefysioterapeuternes hverdag.

Slutteligt er der et kort referat fra årsmødet, som blev afholdt samtidig med generalforsamlingen på kursuscenter Severin i Middelfart

Du kan downloade bladet her


Du kan Downloade Winnie Rasmussons artikel om kurset Børn og bevægelse her