Børn i Fysioterapi forår 2018

Bladet sætter i en række artikler fokus på børnefysioterapeuters arbejdsliv

Nogle artikler giver et bud på de mange facetter, som fysioterapeuter arbejder med, når det handler om børn, der har behov for hjælpemidler. Andre artikler giver et bud på, hvordan konteksten på forskellig vis får betydning for et barns deltagelsesmulighed, som f.eks. at gå til en idrætsaktivitet eller som en del af et sanseredskab i et Snoezel miljø.

Du kan også læse om medlemsbladets udvikling og historie, om specialistordningen, om håndbold for børn og unge med funktionsnedsættelser samt om hvordan man bedriver fysioterapi til børn på Zanzibar og meget mere

Du kan downloade bladet her

 

Du kan også downloade nogle af artiklerne her:

Jambo Zanzibar; Habari za watoto? af Kirsten Nordby-Nielsen

Medlemsbladets historie af Jytte Falmaar

Håndbold for alle af Casper Sejr Madsen

Snoezelen - et sansestimulerende miljø med plads til ro og fordybelse af Louise Sørensen

Hjælpemidler af høj kvalitet skal understøtte livskvalitet og deltagelse af Rasmus Theilmann og Helle Mätzke Rasmussen

Hjælpemidler og de mange facetter i vores praksis af Annette Fløistrup, Birgitte Bie og Ingelise Rosenstand