Forår 2020

Tema i dette nummer af Børn i fysioterapi er "Akutte og subakutte skader i muskler og led"

Bevægelse og fysisk aktivitet er en væsentlig faktor for børn og unges sundhed. Udover at være sundt for kroppen, så er bevægelse med til at understøtte børns trivsel og læring, samt forebygge at sygdomme opstår senere i livet. 
Alle børn og unge kan gennem fysisk aktivitet og bevægelse, eller ved mangel på samme, pådrage sig skader og overbelastninger i muskler og led. Det gælder såvel børn med som uden funktionsnedsættelser.
Derfor kastes der i dette nummer af Børn i fysioterapi lys på fænomenet "akutte og subakutte skader hos børn og unge".
Der er artikler om:
- Vigtigheden af, at vi i Sundhedssystemet med ekspertviden og erfaring møder børn og unge med skader i det musculoskeletale system.
- Ift. ex smerter fra lænderyggen er viden om, hvordan det naturlige forløb af rygsmerter foregår vigtig viden i samtalen med barnet/den unge og med forældrene, desuden er det vigtigt at kende undersøgelses- og behandlingsmulighederne.
- Når vi møder et barn/en ung med læsion af forreste korsbånd, som er en af de hyppigste traumatiske idrætsskader, så er det væsentligt både at have kendskab ttil diagnosticering, og håndtering af skaden, og ikke mindst til, hvilke forebyggende tiltag, der er relevante fremadrettet.

 

Udover temaartiklerne finder du flere artikler, som du forhåbentlig finder relevante og interessante, og som forhåbentlig kan være til inspiration til faglige drøftelser på din arbejdsplads. 

I dagene 28.-30 oktober 2020 afholdes Jubilæumskonference i anledning af, at børnefysioterapeuternes faglige fællesskab fylder 50 år. Du kan allerede nu orientere dig i programmet som bringes i bladet. 

Du kan hente bladet her

 

God læselyst!

 

Du kan også hente nogle af artiklerne her:

Dansk udgave en Gross Motor Function Measure af fysioterapeuterne Rebecca Jakobsen og Dorte Buus Pedersen

Har Mollii-dragten en plads som hjælpemiddel til børn med CP? af overlæge Christian Wong og aut. bandagist Jan Nielsen

FOKUS på barnets kompetencer i familiesamvær - erfaringer fra Jeg-Kan holdet af Anne Lene Bak Christensen og Majbritt Fjord Pedersen, fysioterapeuter samt Pernille Hanegård, ergoterapeut 

Skadeforebyggende træning er en vigtig og integreret del af træningen for unge svømmere med funktionsnedsættelser af Helle Kjær, talenttræner, Parasport Danmark

Idrottsrelaterede skador och sjukdomar är vanligt förekommende hos svenska elitaktiva paraidrottare af Kristina Fagher, fysioterapeuter, PhD

Børn, bindevæv og fysioterapi af Pernille Thomsen, social pædiatrisk fysioterapeut , master i sundhedspædagogik, ekstern lektor

Rehabilitering af børn efter korsbåndsskader af Mathilde Lundgaard-Nielsen, fysioterapeut, exam. idrætsfysioterapeut; Robert Bennike Herzog, fysioterapeut, exam. idrætsfysioterapeut; Susan Warming, fysioterapeut, seniorforsker, PhD

Sportsdeltagelse fra barndom til ungdom - sammenhæng med rygskader af Tina Junge m.fl. 

Børn med ondt i ryggen bliver ofte voksne med ondt i ryggen - eller gør de, og hvad kan vi gøre? af Tina Junge, fysioterapeut, PhD., postdoc