2012

D. 22. marts 2012 kl. 19.30 - 21 i Odense Congress Center

Dagsorden:

1.      Valg af mødeleder/ dirigent 

2.      Valg af referent 

3.      Bestyrelsens beretning 

4.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budget for 2012 ( husk at udprinte) 

5.      Fastsættelse af kontingent 

6.      Indkomne forslag

        6a: Administrator til Facebook side 

7.      Valg til bestyrelsen

        7a: Følgende er på valg: Lene Bruun, Mette Amstrup genopstiller og Elna Søndergaard genopstiller ikke 

        7b: Valg af suppleanter   

8.      Valg af revisor

9.      Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Mette Amstrup på mail: metteamstrup@live.dk senest 5. marts 2012.