2013

Fredag d. 8/3 2013 kl 9-16 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Program med yderligere info

Gratis deltagelse for medlemmer af Fagforum for Børnefysioterapi

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder/dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 og budget for 2013. Husk at printe regnskabet

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag
- Forslag om nyt navn til fagforum for Børnefysioterapi: "Fagligt selskab for pædiatrisk fysioterapi"
- Forslag om vedtægtsændring i forhold til nedsættelse af kursus- og redaktionsudvalg på generalforsamling i fagforum  for Børnefysioterapeuter (se bilag)
-IOPTP

7. Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter

8. Valg til kursus- og redaktionsudvalg

9. Valg af revisor

10. Eventuelt