2015

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdte generalforsamling torsdag den 5. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen kan hentes her

Folder med bestyrelsens beretning kan hentes her

Nye vedtægter for selskabet kan hentes her