2018

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdte generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl. 20 på Odense Congress Center

Dagsorden 

1. Valg af mødeleder 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017. Du kan hente det reviderede regnskab fra revisor Beierholm her samt regnskabet godkendt af bestyrelsen her

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag 

7. Valg  af / til bestyrelsen, samt valg af suppleanter 

8. Nedsættelse af udvalg 

9. Valg af revisor 

10. Evt.
 

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her