2020

Generalforsamlingen afholdtes torsdag d. 5/3-2020 kl. 17.00-18.30 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, lokale K3, Odense. Efter generalforsamlingen var DSPF vært ved en lækker tapas-buffet i Bistro Hans Christian

imagehbkxs.png

 

Dagsorden:

  1. Valg af mødeleder
  2. Valg af referent og stemmetællere 
  3. Bestyrelsens beretning 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019. Du kan her hente det reviderede regnskab samt budget og regnskab 2019
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af/til bestyrelsen, samt valg af suppleanter
  8. Nedsættelse af udvalg 
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Du kan hente referat fra generalforsamlingen her