2020

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 5/3-2020 kl. 17.00 - 21.00 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden vil ifølge vedtægterne fremgå af hjemmesiden en uge før. 

Efter generalforsamlingen er Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi vært ved et traktement i Bistro Hans Christian. 

Du kan tilmelde dig generalforsamling og spisning eller kun generalforsamling på dette link https://dspf.nemtilmeld.dk/4/    

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 5/2 2020