Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 17 - 19. På grund af Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt på zoom.

Vedtægter per 4. maj 2021 kan downloades her

 

Dagsorden fra mødet

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020. Du kan hente det reviderede regnskab fra revisor Beierholm her samt regnskab godkendt af bestyrelsen her
 5. Fastsættelse af kontingent  for 2022
 6. Indkomne forslag
  - Bestyrelsen har forslag til ændring af foreningens vedtægter i form af tilføjelse til stk. 5.1:
  ”Bestyrelsen i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt, hvis ganske særlige forhold taler imod at afholde generalforsamlingen som et fysisk møde.
  Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at den digitale generalforsamling kan afvikles på en måde, så deltagerne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.”
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Nedsættelse af udvalg
 9. Valg af revisor
 10. Evt.